Hasicí přístroje

Hasící přístrojV naší nabídce hasících přístrojů najdete různé druhy hasicích přístrojů. Pokud byste potřebovali zabezpečit určitý objekt, či budovu, pořiďte si veškeré tyto přístroje od nás. Nabízíme čtyři základní druhy hasících přístrojů:

 • vodní hasicí přístroje
 • práškové hasicí přístroje
 • pěnové hasicí přístroje
 • CO2 hasicí přístroje

Je jen na vás, jaké hasící přístroje pro vaše účely potřebujete. My pro vás mám kompletní sortiment z požárně zabezpečovací oblasti. V případě vašeho zájmu o hasící přístroje nás neváhejte kontaktovat.

Vodní hasicí přístroje                                

Vodní hasící přístrojHasící přístroje tohoto tyu jsou vhodné pro hašení pevných organických látek, např: papíru, dřeva nebo textilu. Jsou také použitelné pro uhašení hořlavých kapalin, které jsou rozpustné ve vodě. Jsou jimi alkoholy a ketony.

Vodní hasicí přístroje nesmí být použity pro hašení el. zařízení pod napětím, alkalických kovů a látek, které prudce reagují s vodou.  

Smísením vody s potaší je vytvořena protimrazová úprava tzv. HASIVOSTI 13A. Před použitím si všimněte označení množství, např: V9l  znamená, že hasicí přístroj obsahuje 9 litrů a váží 17,3 kg.

Práškové hasící přístroje

Práškový hasící přístrojPráškové hasící přístroje jsou vhodné k hašení el. zařízení pod napětím, tekutých plynů (propan-butan), tekutých hořlavin (barvy, ředidla, benzíny, oleje, tuky), knihoven, archivů, muzeí.

 • nesmí se používat k hašení látek jemně rozptýlitelných ve vzduchu (prachu, mouky atd.)
 • jejich hasivost je různá: P1F-5A 21 B, P2F-13A 89 B,C, P4F-21A  113 BC, P6P-21A 113BC    P6F-27A 183 BC, P6Fp-34A 233BC, P9F-34A 233BC
 • příklady značení: PG6Hi, PGKT,
 • značení a obsah: P1PA 1kg hasiva 1,6 kg, P2F 2kg hasiva  3,8kg, P1F 1kg hsiva, P4F 4kg hasiva 6,8 kg, P6P 6kg hasiva 9kg , P6F 6kg hasiva 9,9 kg 

Pěnové hasící přístroje               

Pěnové hasící přístrojePěnové hasící přístroje jsou vhodné pro hašení hořlavých kapalin nemísících se s vodou, jako je benzín, laky nebo oleje. Taktéž jsou použitelné pro hašení pevných organických látek. Naopak nesmí být pěnové hasící přístroje používány pro hašení  el. zařízení pod napětím, alkalické kovy a látky prudce reagující s vodou.

 • HASIVOST: PE6 - 8A,113B, PE6N - 8A 113BC, PE9- 13A 183B,
 • příklady značení, obsah: PE9 9 litrů  14,5 kg, PE6N 6 litrů -10,4 kg, PE2ABF 2 litry - 4,4 kg ,

Hasicí přístroje s CO2             

Tyto hasící přístroje s CO2 jsou vhodné pro hašení elektrických zařízení pod napětím anebo menšího množství hořlavých kapalin v potravinářském průmyslu. Naopak nesmí být použity pro hašení  sypkých látek, alkalických kovů, atd.

 • HASIVOST:   CO22P 21BC, CO25F 89BC
 • špatně hasí tuhé látky schopné tlení a vláknité materiály
 • příklady značení: S5 5 kg hasiva, S2  2kg hasiva
 • CO22P  2kg hasiva 7,4kg hmotnost,  CO25F   5kg hasiva 13,1 kg hmotnost  

Speciální hasicí přístroje pro elektroniku a počítače 

Je určen pro hašení elektronických přístrojů, především výpočetní techniky. Nezpůsobuje termický šok - chrání požárem nezasažené součásti, např. hard disk apod. 

Zařizujeme i revize hasících přístrojů         

Kromě prodeje hasicích přístrojů se zaměřujeme i na revize hasicích přístrojů. Vyhláška 246/2001 Ministerstva vnitra stanoví, že fyzické a právnické osoby mají povinnost provádět revizi hasicích přístrojů nejméně jednou ročně, a to jen prostřednictvím oprávněných osob, které vlastní příslušné osvědčení. Revizi všech druhů hasicích přístrojů, jejich opravy a plnění zajistí naši vyškolení pracovníci.
 

V kategorii Hasicí přístroje jsou tyto produkty:

Zákon 133/1985 - Vyhláška 246/2001 - Vyhláška 23/2008

Zákon 133/1985 - Vyhláška 246/2001 - Vyhláška 23/2008

    Zákon o požární ochraně 133/1985 určuje podmínky pro ochranu života, zdraví a majetku před požáry. Určuje povinnosti také právnickým a fyzickým osobám vykonávající podnikatelsku činost a také fyzickým osobám. Zde se člení provozování čiností do kategorií dle požárního nebezpečí.

   Vyhláška 246/2001 Sb. Ministerstva vnitra ze dne 29.června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru - je vyhláškou o požární prevenci 

    Vyhláška 23/2008 Sb. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany pro navrhování , provádění a užívání stavby. ( kolik je potřeba hasicích přístrojů a s jakou hasivou účiností - kde umístit kouřové hlásiče a kolik)požární dveře


Reklama na internetu eBRÁNA s.r.o. Tvorba www stránek eBRÁNA s.r.o.