Všeobecné informace

Co je to požární odolnost?

Požární odolnost stavebních konstrukcí je doba, po kterou jsou konstrukce schopny odolávat účinkům plamene a vysokým teplotám. Ověřování požární odolnosti se provádí zkouškou nebo na základě výpočtu, extrapolace i porovnávání dle zkušebních norem a předpisů.

Uvádí se v minutách v základní hodnotové stupnici: 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 minut. Stanovení požární odolnosti u požárních uzávěrů řeší norma ČSN 730852.

Jak dělíme požární uzávěry

Požární úzávěry dělíme z hlediska kritérií požární odolnosti na dle ČSN 730810 na:

 • EW (dříve PO) - omezující požár, u kterých je sledováno množství sálavého tepla vyzařující z povrchu na straně odvrácené od požáru.
 • EI (dříve PB) - bránící požáru, u kterých se na straně odvrácené od požáru sleduje přímo povrchová teplota.

Tyto prvky splňují přísnější požadavky na požární bezpečnost, a proto mohou být použity i tam, kde jsou požadovány uzávěry EW. Instalují se zpravidla u vstupů do chráněných únikových cest.

Jaké symboly se užívají?

Při značení požární odolnosti stavebních konstrukcí se používají tyto symboly

 • R - únosnost a stabilita
 • E - celistvost
 • I - izolační schopnost mezní teploty na neohřívaném povrchu
 • W - izolační schopnost mezní hustoty tepelného toku
 • S - prostup zplodin hoření - kouřotěsnost (dříve značeno symbolem K)
 • C - požární uzávěry vybavené samozavíračem (dříve značeno symbolem S)
 • M - mechanická odolnost

Hořlavost stavebních hmot nahrazeno Třídy reakce na oheň

(ČSN 730862 tato norma již neplatí V souvislosti se zrušením ČSN 73 0862 a ponecháním v platnosti výsledků dosažených podle této zkušební a klasifikační normy byl vytvořen tzv. převodník tříd reakce na oheň na stupně hořlavosti. Převodníková tabulka byla nejprve součástí národní přílohy ČSN EN 13501-1. V roce 2005 byla tato národní příloha zrušena a tabulka s úpravami přenesena do zrevidované ČSN 73 0810. Touto normou je stanoveno, že požadované stupně hořlavosti stavebních hmot A až C3 v normách řady ČSN 73 08 . . a v dalších navazujících dokumentech jsou splněny výrobky s třídami reakce na oheň podle tabulky 1.)

Třídy reakce na oheň

 • A1, A2
 • B,C,E,F

Požární odolnost konstrukcí

 • DP1 nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru (podstatné složky konstrukcí sestávají: a) pouze z výrobků třídy reakce na oheň A1, nebo také z výrobků třídy reakce na oheň A2, pokud výrobky třídy A2 jsou celistvé a homogenní a obsahují hmotnostně nejvýše 5 % organických látek (např. pojivo u izolací z minerálních vláken), b) nebo z výrobků třídy reakce na oheň B až F umístěných uvnitř konstrukční části mezi výrobky podle bodu a) (např. tepelné a zvukové izolace), a to tak, že v požadované době požární odolnosti se nedosáhne teploty vzplanutí hmot obsažených ve výrobcích; na těchto výrobcích není závislá stabilita a únosnost konstrukční části. Není-li teplota dle bodu b) jednoznačně určena, doporučuje se považovat teplotu 180 °C za teplotu vzplanutí. I když konstrukční část zahrnuje také výrobky podle bodu b) a výsledná třída reakce na oheň celého výrobku je třídy B, může být tato konstrukce zařazena do DP1.
 • DP2 nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru (podstatné složky konstrukcí sestávají: a) pouze z výrobků třídy reakce na oheň A1, nebo také z výrobků třídy reakce na oheň A2, pokud výrobky třídy A2 jsou celistvé a homogenní a obsahují hmotnostně nejvýše 5 % organických látek (např. pojivo u izolací z minerálních vláken), b) nebo z výrobků třídy reakce na oheň B až F umístěných uvnitř konstrukční části mezi výrobky podle bodu a) (např. tepelné a zvukové izolace), a to tak, že v požadované době požární odolnosti se nedosáhne teploty vzplanutí hmot obsažených ve výrobcích; na těchto výrobcích není závislá stabilita a únosnost konstrukční části.
 • DP3 zvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru (zahrnují podstatné složky konstrukcí, které nesplňují požadavky na konstrukce druhu DP1 a DP2.)

Orientace pro praxi - dveřní uzávěry které nabízíme = požární dveře

 • Co je požární odolnost?
 • Co je požární odolnost?
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti